Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODRA

Pramen    

Řeka Odra pramení v naší republice a to v Oderských vrších. Přesněji to je ve vojenském prostoru Libavá asi 1 km západně od obce Kozlov. K upravenému prameni, který je krytý dřevěným přístřeškem, by měl být přístup i turistům. Pokud se mi podaří se podívat na toto místo, určitě přinesu fotografie. Tok řeky Odry měří na našem území 132 km, což je jedna šestina její celkové délky a opouští naši republiku u Bohumína, kde odtéká do Polska.   

                     

Zřizovací vyhláška                   

Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou MŽP č. 155/1991.      Z vyhlášky přináším výňatek o  vymezení hranic. 

 

155/1991 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 27. března 1991

o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

.

výňatek

.

Příloha.1

Vymezení hranice oblasti Poodří

 

 1. Hranice oblasti Poodří je vedena po veřejných komunikacích nebo jiných zřetelných a v terénu i v mapách identifikovatelných liniích.

 2. Průběh hranice je následující: Hranice oblasti vede od železniční stanice Mankovice po drážním tělese směrem na západ. V místě, kde se dotkne drážního tělesa trati Jistebník - Suchdol nad Odrou, přechází na toto těleso a pokračuje po něm k severovýchodu přes železniční zastávky Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Studénka, Jistebník a Polanka nad

Odrou, cca 2 km od Polanky nad Odrou hranice oblasti uhýbá po železniční trati k východu až k mostu přes řeku Odru. Za mostem sestupuje k řece a pokračuje po jejím pravém břehu k jihu až k jihozápadu k místu, kde řeku Odru přetíná silnice Polanka nad Odrou - Stará Bělá. Zde přechází hranice oblasti na tuto silnici, vede po ní ke Staré Bělé, kde se na okraji obce

obrací k jihozápadu a vede po silnici do Proskovic a Staré vsi. Ve Staré vsi přetíná hranice oblasti silničním mostkem potok Ondřejnici a cca po 250 m uhýbá po silnici do Košatky a Petřvaldíku. Z Petřvaldíku vede hranice oblasti po zpevněné polní cestě souběžně s tokem řeky Odry (ve vzdálenosti cca 250 m od řeky) k jihozápadu do Albrechtiček, prochází cca 500 m obcí k jihovýchodu a pak uhýbá po silničce k jihozápadu, vedoucí po trase nad rybníkem Kotvice ke kótě 246 v Nové Horce. U této kóty se obrací po silnici k severozápadu a cca po 200 m uhýbá opět k jihozápadu, přetíná těleso železniční trati Studénka - Veřovice a pokračuje do Bartošovic.  Obec Bartošovice středem přetíná a pokračuje po silnici k jihozápadu přes obec Hukvice u Kunína. Prochází Kunínem až na severní okraj města Nový

Jičín a zde se v ostrém úhlu obrací k západu až jihozápadu a prochází obcí Bernartice do Hůrky. Na okraji obce Hůrka se obrací v pravém úhlu po silnici k severozápadu do Jeseníku nad Odrou a obce Dolní Vražné. Zde se opět v pravém úhlu hranice láme po silnici k severovýchodu, překračuje řeku Odru a spojuje se s výchozím bodem hranice oblasti v zastávce Mankovice.

Pokud vede hranice oblasti po tělese dráhy nebo silnice, leží vlastní

tělesa těchto komunikací již mimo území oblasti.

Rozloha oblasti činí 81,5 km čtverečních.  

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.května 1991. 

  

Znak CHKO Poodří                                                                                           V současném znaku CHKO Poodří se nachází dravec moták pochop. Tento nový symbol nahradil bývalý znak CHKO s květem stulíku žlutého v roce 2009.  

  znak-poodri.jpg 

 Zajímavé odkazy /také na úvodní straně/:

- Region Poodří http://www.regionpoodri.cz 
- Správa CHKO Poodří http://www.poodri.ochranaprirody.cz  

-  Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry http://www.casopispoodri.cz = časopis obyvatel horní Odry, mimo jiné v čísle 2/2009 z obsahu: Ptačí tahy v Poodří, 1. díl: Jaro,  Štěrkovna u Mankovic /co se psalo v roce 2009/, Netopýři ve starých důlních dílech v údolí Odry a další.        

 

Jaro 2015 u Odry

Datum: 24. 4. 2015
Fotografií: 46
Složek: 0

Jaro 2017 u Odry

Datum: 4. 4. 2017
Fotografií: 24
Složek: 0

Odra 31.12.2014

Datum: 31. 12. 2014
Fotografií: 30
Složek: 0

Odra 31.12.2016

Datum: 31. 12. 2016
Fotografií: 35
Složek: 0

Odra říjen 2016

Datum: 15. 10. 2016
Fotografií: 12
Složek: 0

Odra v dubnu 2014

Datum: 13. 4. 2014
Fotografií: 48
Složek: 2

Odra zasněžená podzimem 28.10.2015

Datum: 28. 10. 2015
Fotografií: 16
Složek: 0

Po břehu Odry 19.10.2013

Datum: 21. 10. 2013
Fotografií: 50
Složek: 0

U dubu horní konec 2009

Datum: 21. 7. 2013
Fotografií: 15
Složek: 0

U splavu

Datum: 21. 7. 2013
Fotografií: 32
Složek: 0